Rebranding je proces, jehož výsledkem je nová identita značky. Jeho součástí jsou změny v logu a vizuální identitě vůbec, často také v názvu a samozřejmě v reklamní komunikaci. Než ale zadáte agentuře zakázku na grafický návrh a začnete plánovat marketingovou kampaň, musíte mít jasno ohledně směřování firmy a hodnot, které chcete svým zákazníkům přinášet. A vědět, jestli není spíš čas na repositioning.

Rebranding nebo repositioning?
Než dojde na změny identity, je potřeba zvážit, zda není potřeba spíš upravit positioning. Přesně to vyjádřil české firmy Strive, která se původně jmenovala uLIkeIT: „Už nejsme studenti, kteří dělají pár projektů po večerech.“ Strive vyrostl v seriózní firmu a chce tak být vnímán.

Podle Tomáše Hrivnáka je správným okamžikem pro rebranding právě repositioning, změna cílové skupiny nebo stávajícího byznys modelu. Dobrým vodítkem je také počet zaměstnanců. „Když se přiblíží stovce, má smysl začít uvažovat o změně identity“.

Nejprve si tedy ujasněte, proč chcete rebranding provádět. Pokud vám klesají prodeje, změna loga nepomůže. V úvahách ohledně positioningu a dalších nezbytných kroků vám může pomoct dobrý konzultant. Nepodceňujte jeho výběr, zjistěte si nejdřív reference od jeho klientů podnikajících v podobném odvětví.

Jak má vypadat brand manuál
Jakmile si vyberete, spolehněte se na odbornost vašeho konzultanta. Což neznamená, že byste se na celém procesu neměli aktivně podílet, právě naopak. Jsou to vaše hodnoty, na kterých váš byznys stojí. Teď jde o to, jak je vtělit do nové identity a komunikace.

Výsledkem spolupráce s konzultantem by měl být brand manuál, který bude obsahovat název značky, logo a jeho variace, typografické pokyny a samozřejmě barevnou paletu. Dále je třeba mít definovaný tón, jakým chcete své zákazníky oslovovat a positioning značky. Neměl by chybět ani popis značky a jasně formulované poslání.

Pozor na „hurá akce“
Jak bylo řečeno, rebranding obnáší víc než jen změnu loga. Proto je celý proces potřeba dobře časově rozvrhnout. Pamatujte na nezbytné papírování – změna názvu obnáší i změnu zápisu v Obchodním rejstříku a na dalších úřadech. Pozornost věnujte i produkčním záležitostem. Byla by škoda, aby pečlivě vybrané barvy vypadaly na vizitkách jinak než v produktovém katalogu.

Klíčová je komunikace. Navenek i dovnitř. Svým lidem dobře vysvětlete, proč je změna identity potřebná, a jak bude celý proces probíhat. Rebranding nabízí výbornou příležitost vašemu PR. Kromě toho, že budete partnery a zákazníky informovat o změněných fakturačních údajích, poskytnete jim i dobrý důvod, aby se podívali na váš nový web. A samozřejmě uspořádejte večírek i pro ně.

Úspěšný rebranding posune vaši značku na novou úroveň. Stvrdíte úspěšný rozvoj svého startupu nebo se pohnete se z mrtvého bodu a váš byznys nabere dech. Jasně definovaná image je dnes přínosem pro zákazníky a srozumitelný příběh upoutá daleko víc lidí.


Plánujete rebranding? Přečtěte si nekrácenou verzi článku, která vyšla na portálu ProByznysInfo.