Každý font má svůj charakter, který se odvíjí od jeho tvarosloví i kontextu, v jakém se používá. Slovo charakter pochází z řečtiny a znamená „vyrývám“. Osobité rysy má i dobře koncipovaná značka. Proto je užitečné přihlédnout při výběru písma k povaze značky a jejímu archetypu.

Věděli jste, že slova typografie a archetyp mají společný základ? Řecké slovo „typos“ znamená „ražba“. „Typy“ používané v tiskařství vytvářejí stále tentýž otisk. Stejně tak archetyp představuje pravzor, který se neustále opakuje. Značka ke svému úspěchu potřebuje, aby otisk, který zanechává v myslích lidí, odpovídal její povaze. Součástí řešení je kvalitní typografie.

Jak se archetypy projevují ve fontech
Při tvorbě identity značky slouží archetyp jako jeden z určujících prvků. Užitečné vodítko nám nabízí i při výběru písma pro značku. Souvislosti fontů a archetypů nemusí být na první pohled zjevné, o to jsou podstatnější.

Průzkumník
Představitel tohoto archetypu neustále vyhlíží nové obzory. Nikde se nezdrží příliš dlouho, nuda a rutina jsou pro něj ztělesněním hrůzy. Průzkumník se neohlíží na mainstream a ubírá se nevyšlapanými cestami.

Sprinx
Krédem této IT firmy je hledání nových výzev. Při pohledu na font Katerine v logu Sprinx hned vidíme, že usedlost nepatří do rejstříku této značky. Písmo je moderní a živé, připomíná žáka, který rozhodně nebude sedět s rukama vzadu. Řečeno hudební hantýrkou, je to jasný indie rock mezi fonty.sprinxObyčejný člověk
Lidový typ, který s každým najde společnou řeč. Na nic si nehraje a své okolí vnímá bez předsudků. Obyčejný člověk je praktik, kterému je vlastní střízlivý pohled na svět a vzdušné zámky nejsou nic pro něj.

NožeNůžky
Broušení nožů je všední, ale pro mnohé z nás nepostradatelná služba. Poctivá ruční práce si přímo říká o ručně psané písmo. Logo naznačuje, že brusič se bude vaší čepeli věnovat se stejnou péčí, s jakou kaligraf vykružoval jednotlivé litery. Doplňující font Bree podporuje rukodělné vyznění značky.

nozenuzky

Vládce
Ztělesnění lídra, který umí zacházet s mocí a prosadit svou vizi s náležitou vervou. Vládce je suverénem ve svém oboru a dokáže vytvářet organizační struktury, které jsou smysluplné a funkční.

AK Rudolf
Etablovanější písmo než Baskerville byste těžko pohledali. Pro zavedenou značku, která ví, kde je její místo na trhu, je to jednoznačná volba. Verze Baskerville 10 ale není žádná starožitnost. Tahy jednotlivých písmen nejsou robustní a písmo působí mladě a neotřele. Tenhle vládce má před sebou budoucnost.

akrudolf

Nevinný
Archetyp nevinnosti vyvolává touhu po starých zlatých časech, kdy svět byl harmonický a plný drobných radostí. Vyznačuje se otevřeností, důvěrou a schopností neustále žasnout. Nevinný je prosťáček v nejlepším slova smyslu.

Míša
Prostá receptura Míši i zaoblené písmo značky nás vrací do dětství. Do let, kdy prázdniny nekonečně plynuly a zmrzlina byla zdrojem nekomplikovaného štěstí. Font připomíná písmo, kterým se učí psát děti v první třídě. Skoro byste uvěřili, že stačí jeden nanuk a rozbité koleno přestane bolet.

misa

Milovník
Není vztah, ve kterém by nebyl přítomen tento archetyp. Provázejí ho emoce, potřeba krásy a spolupráce. Stojí a padá se vzájemnou důvěrou a uměním ocenit druhého člověka. O schopnosti smyslového potěšení nemluvě.

Bohemia Sekt
Tato značka se prezentuje jako společník pro chvíle, kdy čas plyne jinak. Také písmo použité v logu se vine v nespěchavých zákrutech. Jedná se o kombinaci anglického skriptu Copperplate a amerického Engrosser. Písmo vyvolává náladu období romantismu, kdy milovníci psali dopisy ručně a s citem pro estetiku.

bohemia_sekt