Úspěšné značky sledují kulturní trendy
Kreativní ředitel česko-slovenské agentury Zaraguza Michal Pastier se podělil o svou vášeň pro reklamu – a skvělé odborné vhledy. Marketérům doporučil oprostit se od produktu, zaměřit se na spotřebitele a navázat marketing na kulturní trendy. Jako jeden z příkladů uvedl oděvní značku Everlane, která staví na transparentnosti. Její reklamní sdělení nevyzdvihuje produkt (Budete skvěle vypadat), ale prožitek spotřebitele (Budete se dobře cítit).

Big data nestačí, potřebujete příběh
Gregg Bernstein vede kvalitativní výzkum ve firmě MailChimp. Původně ale pracoval jako designér. Svou přednášku věnoval předpokladům kvalitního UX designu. Podle něj „musíme dobře znát uživatele, pro které navrhujeme.“ Nestačí samotná data ani odborný vhled. Designér potřebuje kontext. Proto je podle Bernsteina důležité pozorování v terénu, které poskytuje důvěrnou znalost toho, jak uživatelé výrobek skutečně používají.

Jak dělat obsah, když nevíme, co přijde
Uznávaný obsahový stratég Noz Urbina představil komplexní model obsahové strategie, který odráží čtyři rozměry současného světa: délku, šířku, hloubku a čas. Obsah je třeba nabízet dynamicky, v odpovídající hloubce a v příhodnou chvíli. Na špici se udrží jen ten, kdo dokáže content uzpůsobit všem kanálům, využívat smysluplná metadata a propojit práci všech, kdo se na obsahu podílejí. „Mezi obsahem, UX a obchodem stále zeje ohromná propast.“

Vášeň vás provede i nejtěžšími časy
Nezapomenutelné bylo vystoupení (jedné z mála žen) a hvězdy světového designu Dominiky Blackappl. Spoluautorka podoby iPhonu mluvila o zodpovědnosti designéra za podobu věcí kolem nás a orchidejích. O tom, jak je důležité, aby se potkal ten správný designér se správným inovátorem (včela s orchidejí). Nabídla také způsob, jak objevit svou vášeň. Cesta podle ní vede přes hodnoty, které uznáváte.

Text je stejně důležitý jako design
Brandon Velestuk, ředitel designu ve firmě Slack hovořil o empatii k uživateli. Své vystoupení ilustroval půvabnými příklady ze světa informačních technologií: „Když vám někdo řekne ‚Zkuste to později‘, je nabíledni, že to fungovat nebude“. Chcete-li získat uživatele na svou stranu, buďte jim nápomocní. Sympatické bylo i Velestukovo prohlášení směrem k designérům, které znělo „No more lorem ipsum“. Dodržování této zásady podle něj vede designéry k lepším výsledkům.

Neberte otrávené zakázky
Petr Šídlo, spoluzakladatel firmy Direct People přednesl myšlenku, že pokud není projekt od začátku dobře nastavený, výsledek bude vždycky průměrný. Kvalitní UX podle něj stojí na solidní znalosti uživatele, nikoli na domněnkách a fiktivních personách. Projekt musí mít jasné zadání a záměr ze strany klienta, realistický časový plán a jasné kompetence ohledně UX. Kdo chce špičkové výsledky, musí mít odvahu říct ne: „Když dokážete odmítnout špatně nastavenou zakázku, zvyšujete si šanci na jinou a lepší.“

Kdo se nechce změnit, tomu není pomoci
Ředitel business intelligence Vojta Roček z firmy Rockaway přirovnal slabou firmu k pacientovi, který bere konzultanta jako pilulku na bolest. Sebelepší data a jejich analýza nepomůžou, pokud se lidé ve firmě nechtějí pohnout ani o píď. Business intelligence je podle Ročka „zrcadlem do duše firmy“. Upřímnost k sobě samému je prvním předpokladem změny. „Nabírejte lidi ne podle toho, co umějí, ale podle toho, jak jsou ochotní se změnit.“

Na nic nečekejte a jděte na trh
David Semerád je spoluzakladatel společnosti STRV, která vyvíjí mobilní a digitální aplikace. Ředitel firmy, která se z Čech raketově ocitla v Silicon Valley, porovnával americkou a českou realitu. Zdůraznil, že firmy ve Státech si nepotrpí na dokonalost a vymazlený brand. Jde jim o to jít s produktem na trh co nejrychleji a získat zpětnou vazbu. „Nečekejte příliš dlouho, až budete mít všechno po kupě. Přijdete o peníze dřív, než je stačíte vydělat.“

Kdo je tady designér?
Typograf a expert na brand Lumír Kajnar mluvil o současné demokratizaci grafického designu. „Došlo k odhmotnění tvůrčích nástrojů.“ Pole designu je nyní otevřené nejen elitám s diplomem, ale každému, kdo ovládá potřebné technologie, dokáže si sehnat zakázky a okolí ho považuje za designéra. Podle Kajnara ale nejde jen o to přinášet nápady. Daleko podstatnější je umění nápady smysluplně uchopit a sdělit.

Značky jsou starší než internet
Poznámku k vývoji digitálního světa přičinila i společnost Hrivnak. Konzultant v oboru strategie značky Libor Pospíšil mluvil o tom, jak může značka obstát v on-line prostředí. Brand, který existoval ještě před vynálezem internetu, musí vycházet ze svého autentického původu. Úspěšně to zvládly například Volvo, Red Bull nebo Kofola. „Algoritmus značky má být založen na pozorování, designu, testování a vyprávění silného příběhu.“